Είμαστε στην Κορυφαία Επιλογή των Ασθενών

Είμαστε στην Κορυφαία Επιλογή των Ασθενών

Τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανταμείβεται η προσπάθειά μας για παροχή υψηλής ποιότητας

οδοντιατρικής περίθαλψης στους ασθενείς μας κατατάσσοντάς μας ως κορυφαία επιλογή και για το 2019!


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο