Ξεκινώντας από παιδιά

Ξεκινώντας από παιδιά

Γνωρίζοντας τα δόντια των παιδιών

ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ

Είναι τα πρώτα δόντια του ανθρώπου, είκοσι (20) στο σύνολό τους, τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται στο στόμα του παιδιού τον έβδομο μήνα, μετά την γέννηση και η ανατολή τους συμπληρώνεται περίπου τον εικοστό τέταρτο μήνα (η εμφάνιση μέσα στο στόμα και των είκοσι νεογιλών δοντιών) Μέχρι την ηλικία των 6 -7 χρόνων διατηρούνται στη στοματική κοιλότητα, οπότε αρχίζει η σταδιακή απόπτωσή τους και η αντικατάσταση από τα μόνιμα δόντια, τα οποία είναι συνολικά τριάντα δύο (32) Το τελευταίο νεογιλό δόντι πέφτει από το στόμα περίπου στην ηλικία των 12 χρόνων.

Η χρονολογική ανάπτυξη των νεογιλών δοντιών είναι :

 • 6ος μήνας κεντρικοί τομείς κάτω γνάθου
 • 10ος μήνας κεντρικοί τομείς άνω γνάθου
 • 11ος μήνας πλάγιοι τομείς άνω γνάθου
 • 13ος μήνας πλάγιοι τομείς κάτω γνάθου
 • 16ος μήνας πρώτοι γομφίοι άνω και κάτω γνάθου
 • 19ος μήνας κυνόδοντες άνω και κάτω γνάθου
 • 27ος μήνας δεύτεροι γομφίοι κάτω γνάθου
 • 30ος μήνας δεύτεροι γομφίοι άνω γνάθου

Η χρονολογική ανάπτυξη των μονίμων δοντιών είναι :

 • 6ος - 7ος χρόνος κεντρικός τομέας κάτω γνάθου, πρώτος γομφίος άνω γνάθου, πρώτος γομφίος κάτω γνάθου
 • 7ος - 8ος χρόνος κεντρικός τομέας άνω γνάθου πλάγιος τομέας κάτω γνάθου
 • 8ος – 9ος χρόνος πλάγιος τομέας άνω γνάθου
 • 10ος – 11ος χρόνος πρώτος προγόμφιος άνω γνάθου
 • 10ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας κάτω γνάθου πρώτος προγόμφιος κάτω γνάθου δεύτερος προγόμφιος άνω γνάθου
 • 11ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας άνω γνάθου δεύτερος προγόμφιος κάτω γνάθου
 • 12ος – 13ος χρόνος δεύτερος γομφίος άνω γνάθου δεύτερος γομφίος κάτω γνάθου
 • 17ος – 21ος χρόνος τρίτος γομφίος άνω γνάθου τρίτος γομφίος κάτω γνάθου

Ενδείξεις εξαγωγής νεογιλών δοντιών :

 1. Νεογιλά δόντια κατεστραμμένα των οποίων η θεραπεία και αποκατάσταση δεν είναι εφικτή
 2. Περιπτώσεις οξέων φατνιακών αποστημάτων
 3. Περιπτώσεις κατάγματος των ριζών μετά από τραυματισμό
 4. Παρατεταμένη παραμονή ενός νεογιλού δοντιού
 5. Παρεμπόδιση ανατολής μονίμου δοντιού

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο